• Gratis parkeren voor de deur
  • Gediplomeerd personeel
  • De nieuwste technieken
  • Ruime ervaring
  • Service aan huis
  • Kwalitatief alleen het beste voor uw ogen en oren
  • Wij declareren bij uw zorgverzekeraar
  • Gratis hoortest en oogmeting
  • Twee maanden hoortoestellen op proef
  • De eerste vrijdag van de maand spreekuur in Woonzorg centrum De Haven